Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694
Class
Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694 7.B
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:40 - 14:25
8
14:35 - 15:20
Mon 10/10
Aj1
7.A
Aj
Kai
Aj2
Ker
Aj
Ryn
8.B
Cj
St
Tan2
AjK
Lay
Aj1
A2
AjK
McK
Rj
6.B
Rj
Pl
PřCh
Pp
Ba
Tv7d
Tv1
Tv
Fry
Chl
Tv2
Tv
Kre
Tue 11/10
Tan1
6.C
M
Run
Tan2
M
Čer
9.A
Cj
St
Tan1
7.B
D
Bla
Tan2
D
Ju
Aj1
7.A
Aj
Kai
Aj2
7.D
Aj
Ryn
Vv8A
Vv
Ran
Vv8A
Vv
Ran
Wed 12/10
8.B
Z
Zak
Fy9C
Fy
Bt
Aj1
7.A
Aj
Kai
Aj2
7.B
Aj
Ryn
6.C
Hv
Hro
7.B
M
Run
Rj
9.B
Rj
Pl
Šj
6.C
Špj
DD
Thu 13/10
6.B
M
Run
Rj
6.B
Rj
Pl
Šj
A2
Špj
DD
PřCh
Pp
Ba
9.A
Cj
St
Fy9C
Fy
Bt
Chl
Tv2
Tv
Kre
Tv7d
Tv2
Tv
Fry
Pč1
Inf
Pc
Pč2
A1
Pc
St
Fri 14/10
Inf
Inf
Run
8.C
M
Run
9.A
Cj
St
7.B
Ov
Bla
Tan2
AjK
Lay
Aj2
A2
AjK
McK
Šj
6.A
Špj
DD
8.B
Z
Zak
Powered by