Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694
Class
Teacher
Classroom
Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694 6.A
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:40 - 14:25
8
14:35 - 15:20
Mon 6/12
8.B
M
Mr
6.A
Aj
Kr
Fy8C
Fy
Bt
Tan1
6.A
Cj
KoH
Tan2
Cj
Ju
Tue 7/12
6.A
Aj
Kai
PřCh
Pp
Ba
8.B
M
Mr
Vv7A
Z
Zak
Aj2
6.A
Aj
Kai
Aj1
9.B
AjK
Lay
Chl
Tv2
Tv
Kre
Dív
Tv1
Tv
DD
Aj1
6.A
Aj
Kai
Wed 8/12
8.A
Cj
KoH
Tan1
8.B
M
Mr
Tan2
M
Run
6.A
Nj
Kai
8.A
D
Mi
Aj2
A2
AjK
Lay
Aj1
6.A
Nj
Kai
Chl
Tv2
Tv
Kre
Dív
Tv1
Tv
DD
Aj2
6.A
Nj
Kai
Thu 9/12
8.A
D
Mi
6.B
Cj
KoH
PřCh
Pp
Ba
Inf
Inf
Run
9.C
Hv
St
Fri 10/12
6.A
Nj
Kai
Tan1
Vv7A
Z
Zak
Tan2
Z
StK
8.B
M
Mr
6.B
Ov
Bla
Tan1
9.A
Cj
KoH
Tan2
Cj
Ju
Powered by